Warunki udziału

Projekt skierowany jest do  16  osób powyżej 30 roku życia, z niepełnosprawnościami, zamieszkujących województwo śląskie, planujących rozpocząć działalność gospodarczą, które nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG, nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub nie prowadziły działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu. 

Do projektu kwalifikują się osoby z niepełnosprawnościami  bez względu na stopień niepełnosprawności, z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością umysłową.

Priorytetowo traktowane będą osoby, które nigdy wcześniej nie prowadziły działalności gospodarczej oraz kobiety, szczególnie powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Jak zostać uczestnikiem projektu „LICZY SIĘ POMYSŁ”:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać osobiście w Biurze Projektu w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 13/311 od bądź listownie za pośrednictwem poczty.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Gliwicach przy ul. ul. Zwycięstwa 13/311 oraz do pobrania na  w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”