Ogłoszenie o rozpoczęcia rekrutacji do projektu pt. „Liczy się pomysł”

IT Minds Spółka Akcyjna w partnerstwie z Fundacją Domena Rozwoju ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pt. „Liczy się pomysł” nr umowy RPSL.07.03.03-24-0313/15-00 realizowanego w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z dokumentacją konkursową informujemy iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się 02 lutego 2017 i potrwa do 17 lutego 2017.

W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami i złożyć je osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w wersji elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją są dostępne w dziale "Dokumenty do pobrania" lub w wersji papierowej w Biurze Projektu pod adresem

44-100 Gliwice

ul. Zwycięstwa 13/311

czynne od wtorku do czwartku w godzinach 9:00-15:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 733 732 733 lub adresem mailowym.

Rekrutacja do projektu została przedłużona do 31 marca bieżącego roku.