Kategoria: Dokumenty do pobrania
Plików:
excel.pngRozliczenie wsparcia finansowego Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 1.27 MB
Pobierz 224
docx.pngOświadczenie sprzedawcy - zakup rzeczy używanych Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 30.5 KB
Pobierz 197
docx.pngProtokół przekazania Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 39.5 KB
Pobierz 189
docx.pngOświadczenie o wydatkowaniu wsparcia Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 213.5 KB
Pobierz 206
docx.pngOpis faktury Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 25.5 KB
Pobierz 224
excel.png13. Formularz de minimis Popularne
Data 2017-10-03
Wielkość pliku 179.5 KB
Pobierz 219
docx.pngHarmonogram rzeczowo finanoswy wsparcie pomostowe Popularne
Data 2017-09-20
Wielkość pliku 832 KB
Pobierz 203
docx.pngOswiadczenie dot. zgody wspolmalzonka Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 799.5 KB
Pobierz 199
docx.pngOswiadczenie o niepozostawaniu w zwiazku malzenskim Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 798.5 KB
Pobierz 201
docx.pngOswiadczenie o nr rachunku bankowego Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 797.5 KB
Pobierz 193
docx.pngOswiadczenie dot. formy zabezpieczenia Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 815 KB
Pobierz 203
pdf.pngRegulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 1.08 MB
Pobierz 313
doc.pngAneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 780.5 KB
Pobierz 234
doc.pngUmowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 822.5 KB
Pobierz 244
doc.pngUmowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 785 KB
Pobierz 239
doc.pngKarty oceny merytorycznej WP-PWP Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 778.5 KB
Pobierz 222
doc.pngWniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 781 KB
Pobierz 254
doc.pngWniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 818 KB
Pobierz 239
doc.pngUmowa o udzielenie wsparcia finansowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 879.5 KB
Pobierz 222
doc.pngKarta oceny biznesplanu Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 804.5 KB
Pobierz 223
doc.pngSzczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie fin Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 785.5 KB
Pobierz 235
doc.pngOwiadczenie o niekorzystaniu z innych rodkw Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 766 KB
Pobierz 233
doc.pngOwiadczenia do biznes planu Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 770 KB
Pobierz 243
doc.pngOswiadczenie o pomocy de minimis Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 770.5 KB
Pobierz 237
doc.pngWniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu lub sprawy Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 764 KB
Pobierz 235
doc.pngUmowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego przed rozpoczęciem dział. gosp. Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 796 KB
Pobierz 219
doc.pngBiznes plan Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 886.5 KB
Pobierz 293
pdf.pngzał. 5 Potwierdzenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej DOKUMENT PDF Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 203.81 KB
Pobierz 565
pdf.pngzał. 4 Opis Sektorów wykluczonych z możliwosci ubiegania się o otrzymanie wsparcia Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 841.44 KB
Pobierz 270
pdf.pngzał. 3 Formularz Diagnozy Potrzeb i Predyspozycji DOKUMENT PDF Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 308.38 KB
Pobierz 247
pdf.pngzał. 2 Karta oceny formalno merytorycznej formularza zgłoszeniowego DOKUMENT PDF Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 288.73 KB
Pobierz 273
docx.pngzał. 1 Formularz rekrutacyjny Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 881 KB
Pobierz 362
pdf.pngRegulamin rekrutacji Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 685.6 KB
Pobierz 380