Kategoria: Dokumenty do pobrania
Plików:
excel.pngRozliczenie wsparcia finansowego Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 1.27 MB
Pobierz 211
docx.pngOświadczenie sprzedawcy - zakup rzeczy używanych Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 30.5 KB
Pobierz 185
docx.pngProtokół przekazania Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 39.5 KB
Pobierz 181
docx.pngOświadczenie o wydatkowaniu wsparcia Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 213.5 KB
Pobierz 196
docx.pngOpis faktury Popularne
Data 2017-11-15
Wielkość pliku 25.5 KB
Pobierz 208
excel.png13. Formularz de minimis Popularne
Data 2017-10-03
Wielkość pliku 179.5 KB
Pobierz 209
docx.pngHarmonogram rzeczowo finanoswy wsparcie pomostowe Popularne
Data 2017-09-20
Wielkość pliku 832 KB
Pobierz 191
docx.pngOswiadczenie dot. zgody wspolmalzonka Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 799.5 KB
Pobierz 187
docx.pngOswiadczenie o niepozostawaniu w zwiazku malzenskim Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 798.5 KB
Pobierz 188
docx.pngOswiadczenie o nr rachunku bankowego Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 797.5 KB
Pobierz 180
docx.pngOswiadczenie dot. formy zabezpieczenia Popularne
Data 2017-09-14
Wielkość pliku 815 KB
Pobierz 192
pdf.pngRegulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 1.08 MB
Pobierz 302
doc.pngAneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 780.5 KB
Pobierz 225
doc.pngUmowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 822.5 KB
Pobierz 236
doc.pngUmowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo-doradczych Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 785 KB
Pobierz 227
doc.pngKarty oceny merytorycznej WP-PWP Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 778.5 KB
Pobierz 215
doc.pngWniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 781 KB
Pobierz 242
doc.pngWniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 818 KB
Pobierz 227
doc.pngUmowa o udzielenie wsparcia finansowego Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 879.5 KB
Pobierz 213
doc.pngKarta oceny biznesplanu Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 804.5 KB
Pobierz 212
doc.pngSzczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie fin Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 785.5 KB
Pobierz 225
doc.pngOwiadczenie o niekorzystaniu z innych rodkw Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 766 KB
Pobierz 226
doc.pngOwiadczenia do biznes planu Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 770 KB
Pobierz 231
doc.pngOswiadczenie o pomocy de minimis Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 770.5 KB
Pobierz 224
doc.pngWniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu lub sprawy Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 764 KB
Pobierz 226
doc.pngUmowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego przed rozpoczęciem dział. gosp. Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 796 KB
Pobierz 209
doc.pngBiznes plan Popularne
Data 2017-05-15
Wielkość pliku 886.5 KB
Pobierz 280
pdf.pngzał. 5 Potwierdzenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej DOKUMENT PDF Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 203.81 KB
Pobierz 517
pdf.pngzał. 4 Opis Sektorów wykluczonych z możliwosci ubiegania się o otrzymanie wsparcia Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 841.44 KB
Pobierz 261
pdf.pngzał. 3 Formularz Diagnozy Potrzeb i Predyspozycji DOKUMENT PDF Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 308.38 KB
Pobierz 233
pdf.pngzał. 2 Karta oceny formalno merytorycznej formularza zgłoszeniowego DOKUMENT PDF Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 288.73 KB
Pobierz 262
docx.pngzał. 1 Formularz rekrutacyjny Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 881 KB
Pobierz 349
pdf.pngRegulamin rekrutacji Popularne
Data 2017-01-25
Wielkość pliku 685.6 KB
Pobierz 367