Aktualności

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Lp.

Nr kandydata

Końcowa ocena
wniosku

Wynik

1

3

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

2

5

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

3

7

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

4

8

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

5

9

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

6

10

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

7

12

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

8

13

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

9

14

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

10

16

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

11

21

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

12

33

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

13

34

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

14

36

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

15

37

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

 

(31.01.2018)

 

Zmiana dni pracy Biura Projektu

W związku ze zmianami organizacyjnymi informujemy, że od 2 stycznia br. Biuro Projektu "Liczy się pomysł" będzie czynne we wtorki, środy i piątki od godz.9.00 do 15.00. Wyjątkowo w dniu 03.01.2018 (środa) Biuro będzie nieczynne.

(02.01.2018)

 

Informujemy, że w tygodniu poświątecznym biuro projektu będzie czynne w piątek od 9.00 do 14.00.

(22.12.2017)

 

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu będzie prowadzony w terminie od 18 grudnia 2017 do 12 stycznia 2018. Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 13/311 od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi zawartą w pkt. 18 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, że wniosek powinien być złożony wraz z załącznikami określonymi w § 10 pkt.I.10 ww. Regulaminu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wsparcia pomostowego. Prosimy pamiętać o składaniu czytelnych podpisów pod dokumentami oraz parafowaniu stron dokumentów.

Wzory wniosku oraz załączników są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. Prosimy o kontakt z Państwa doradcami w celu poprawnego wypełnienia wniosku.
 
(14.12.2017)

 

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
 

Lp.

Nr kandydata

Końcowa ocena
wniosku

Wynik

1

3

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

2

5

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

3

7

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

4

8

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

5

9

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

6

10

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

7

12

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

8

13

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

9

14

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

10

16

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

11

21

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

12

33

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

13

34

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

14

36

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania

15

37

pozytywna

rekomendowany do dofinansowania


 (27.10.2017)

 

Rozliczenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Przypominamy o konieczności rozliczenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w terminie 30 dni od zakończenia wydatkowania zgodnie z zatwierdzonym zestawieniem towarów i usług. Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia. Prosimy pamiętać o protokole przekazania środka trwałego w przypadku zakupu takowego oraz o oświadczeniu sprzedawcy w przypadku zakupu rzeczy używanej.
 

 (02.10.2017)

 

Przedłużony nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

Informujemy, iż nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu, został wydłuzony i będzie prowadzony w terminie 13 października br.

Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 13/311od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi zawartą w pkt. 18 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, że wniosek powinien być złożony wraz z załącznikami określonymi w § 8 pkt.I.9 ww. Regulaminu. Prosimy pamiętać o składaniu czytelnych podpisów pod dokumentami oraz parafowaniu stron dokumentów.

Wzory wniosku oraz załączników są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. Prosimy o kontakt z Państwa doradcami w celu poprawnego wypełnienia wniosku.

 (30.09.2017)

 

Nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

 

Informujemy, iż nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu będzie prowadzony w terminie od 18 września br. do 30 września br. Wnioski można składać osobiście w Biurze Projektu w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 13/311od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi zawartą w pkt. 18 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, że wniosek powinien być złożony wraz z załącznikami określonymi w § 8 pkt.I.9 ww. Regulaminu. Prosimy pamiętać o składaniu czytelnych podpisów pod dokumentami oraz parafowaniu stron dokumentów.

Wzory wniosku oraz załączników są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. Prosimy o kontakt z Państwa doradcami w celu poprawnego wypełnienia wniosku.

 (15.09.2017)

 

Dokumenty do wypełnienia

 
W zakładce Dokumenty do pobrania zostały umieszczone oświadczenia, które należy wypełnić i dostarczyć w dniu podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią i wypełnienie dokumentów. 
 
(14.09.2017)

 

Wyniki oceny biznes planów złożonych w ramach projektu "Liczy się pomysł"

 
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny biznes planów złożonych w projekcie "Liczy się pomysł".
 
Lp. Nr kandydata Końcowa ocena
projektu
Wynik
1 13 93 rekomendowany do dofinansowania 
2 10 92 rekomendowany do dofinansowania 
3 9 90 rekomendowany do dofinansowania 
4 21 89 rekomendowany do dofinansowania 
5 3 88,5 rekomendowany do dofinansowania 
6 12 88 rekomendowany do dofinansowania 
7 16 87 rekomendowany do dofinansowania 
8 5 86 rekomendowany do dofinansowania 
9 34 85,5 rekomendowany do dofinansowania 
10 33 83 rekomendowany do dofinansowania 
11 14 81 rekomendowany do dofinansowania 
12 20 79 rekomendowany do dofinansowania 
13 36 76 rekomendowany do dofinansowania 
14 37 72 rekomendowany do dofinansowania 
15 8 71,5 rekomendowany do dofinansowania 
16 7 69 rekomendowany do dofinansowania 
 
Lista wniosków ocenionych pod względem merytorycznym i finansowym które, otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów.
 
(31.08.2017)

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór biznes planów w ramach projektu będzie prowadzony w terminie od 31 lipca br. do 11 sierpnia br. Biznes plany można składać osobiście w Biurze Projektu w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 13/311od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty/kuriera zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi zawartą w pkt. 18 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Jednocześnie przypominamy, że biznes plan powinien być złożony wraz z załącznikami określonymi w § 5 pkt.I.1 ww. Regulaminu w dwóch egzemplarzach. Prosimy pamiętać o składaniu czytelnych podpisów pod dokumentami oraz parafowaniu stron dokumentów.

 (27.07.2017)

 

Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej publikujemy listy kandydatek i kandydatów do projektu według sumy uzyskanych punktów.
 
W przypadku kandydatek do projektu kwalifikuje się dziesięć pierwszych Pań z największą liczbą punktów. 
Lista kandydatek:
Lp. Nr
kandydatki
Suma
pkt.
1 3 77,5
3 37 69,5
2 36 69,5
4 14 66,5
5 21 63
6 8 62,5
7 9 61
8 20 57,5
9 33 54,5
10 10 52,5
11 27 49
12 28 48
13 30 43,5
14 26 41,5
15 11 38,5
16 25 38
17 22 37
18 31 36
19 29 35,5
20 32 35

W przypadku kandydatów do projektu kwalifikuje się sześciu pierwszych Panów z największą liczbą punktów.
Lista kandydatów:
Lp. Nr
kandydata
Suma
pkt.
1 5 92,5
2 7 79
3 2 61,5
4 34 61,5
5 13 59,5
6 16 59
7 12 58
8 17 57,5
9 19 51,5
10 15 38
11 4 37,5
12 24 37,5
13 11 36,5
14 23 35,5


Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji którejś z zakwalifikowanych osób, do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna  osoba z listy.

Na sumę uzyskanych punktów składają się punkty uzyskane we wszystkich etapach rekrutacji.
(02.06.2017)

 

 

Wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych do projektu "Liczy się pomysł". Wszyscy kandydaci umieszczeni w zestawieniu uzyskali ocenę pozytywną i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo poinformowani już wkrótce.

Nr kandydata/-tki Wynik oceny merytorycznej
formularza zgłoszeniowego
5 50
7 38,5
17 35
3 34,5
36 27,5
37 27,5
14 25
8 23
13 23
2 21
28 20,5
21 20
27 19,5
34 19
15 18,5
4 18
9 18
10 18
11 18
12 18
16 18
18 18
19 18
20 18
22 18
23 18
24 18
25 18
26 18
29 18
30 18
31 18
32 18
33 18

 

(15.05.2017)

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Liczy się pomysł”, który realizowany jest w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy  Działania 7.3.Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 Informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania został zamieszczony Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

(15.05.2017)