IT MINDS S.A.  

ORAZ

  FUNDACJA DOMENA ROZWOJU

 zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich pn. „Liczy się pomysł”.

Celem projektu Powstanie 16 nowych firm na terenie województwa śląskiego do 31.07.2018, stanowiących samozatrudnienie dla 16 niepełnosprawnych osób, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, oraz ich funkcjonowanie przez co najmniej 12 miesięcy.

 Jeżeli jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo z niepełnosprawnością potwierdzoną ważnym orzeczeniem, ukończyłeś 30 lat, mieszkasz na terenie województwa śląskiego i myślisz o założeniu własnej firmy to nasza oferta jest skierowana do Ciebie!

 W ramach projektu oferujemy:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenie "Prowadzę firmę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii"
 • Doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym z zakresu biznes planu
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej do 23 129,28 zł
 • Wsparcie pomostowe finansowe do 1750 zł miesięcznie przez 12 miesięcy i wsparcie   pomostowe szkoleniowo – doradcze

  Dodatkowo podczas szkoleń zapewniamy:
 • opiekę nad dzieckiem,
 • pomoc opiekuna osób niepełnosprawnych,
 • catering,
 • materiały szkoleniowe.

      Oczekiwane efekty:
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 16.
 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 16.

   

       Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

   Zapraszamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie.